Medicinsk Träning

Det har under en lång tid funnits ett glapp mellan vården och träningen. Om man har en åkomma som behandlats inom vården och man sedan bör upprätthålla sin funktion genom träning – vilket är mycket vanligt – har det saknats en roll, eller “tränartyp” som kan hantera detta. Inom vården fokuserar man inte på träning, och inom träningsbranchen har man inte varit så duktig på att hantera personer med tidigare (och färdigrehabiliterade) skador eller åkommor.

Det är detta glapp som den “medicinska tränaren” stänger!

Som medicinsk tränare kan jag hjälpa dig med rätt träning för att bygga upp och bibehålla funktion för dig med av vården färdigbehandlade åkommor som t.ex:

– ryggproblem (särskilt ländrygg)
– diabetes
– hjärt/kärl-sjukdomar
– stress- och utbrändhetsproblematik
– övervikt
– de flesta livsstilssjukdomar och/eller problem i rörelseapparaten

Det är dock viktigt att förstå att den medicinske tränaren inte är en fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat eller läkare – vi arbetar inte inom vården utan inom friskvården.

Kostnaden för Medicinsk Träning är densamma som för Personlig Träning, både ”online” och vid ”fysiska” tillfällen (se dessa produkttyper).

Om du undrar om och hur jag kan hjälpa dig, kontakta mig! Kontaktformuläret hittar du här.

Fitness is not a destination, it is a way of life.